Urbanizacja dzielnic Szczecina 1800-1939. Marek Łuczak.

87,00 

Opis

352 strony

Publikacja dotyczy przekształceń wsi podszczecińskich w dzielnice miasta, czynników, oraz przyczyn które zdeterminowały ten proces.